A farm, ahol élünk 100% magyar rajongói honlap - prairie.hu

Hit és vallás a sorozatban

Mind a könyvekben, mind a filmsorozatban jelentős szerepet kap a hit és a vallás - ez természetes, hiszen a XIX. századi észak-amerikai telepesek életének is fontos meghatározója volt a személyes hit és az egyházközösséghez való tartozás. A préri zord időjárása, a sáskajárás, a kemény téli havazások, a rendszeresen felbukkanó járványok igen megnehezítették a farmeréletet, igazán szükség volt a stabil hitre a túléléshez.

A következőkben összefoglalom a hit és vallás témakörét, megjelenésüket Laura Ingalls Wilder és Michael Landon életében, valamint a filmsorozatban.

Laura Ingalls Wilder

A könyvek tanúsága, illetve fennmaradt életrajzi adatok szerint a gyermek Laura és családja életében fontos helyet foglalt el a hit, a rendszeres (esti) ima. Ahol csak lehetőség volt rá, mindig részt vettek a helyi egyházi közösség életében, a Kongregacionalista Egyház (Congregational Church) tagjaiként.

Laura legidősebb testvére, Mary fiatalon megvakult, és nyolc élet az Iowa állambeli Vakok Iskolájában töltött, utána pedig hazaköltözött a szüleihez DeSmet-be, a Dakota Tartományba. Itt édesanyjával és húgával, Carrie-vel együtt aktív tagjai voltak a helyi (kongregacionalista) egyháznak, mindnyájan tanítottak a vasárnapi iskolában ( vasárnapi gyermek hitoktatás).

Miután saját családot alapítottak, és Mansfield-ben, Missouri államban telepedtek be, Laura és Almanzo a helyi metodista gyülekezet tagjai lettek, mivel ott nem volt kongregacionalista gyülekezet. Laura számára a Biblia afféle útmutatóként szolgált a mindennapi élet nehézségeinek megoldásában. Bibliareferencia-gyűjteménye, amelyben adott élethelyzetekre ajánl bibliarészleteket, az interneten is olvasható itt.

Michael Landon

Michael Landon zsidó nevelést kapott (születési neve Eugene Orowitz volt, a Michael Landon nevet színészként vette fel), édesapja zsidó volt, édesanyja pedig ír katolikus családból származott. A zsidó fiúk felnőtté avatási szertartásán, a Bar Mitzvah-n is részt vett, de felnőttként nem gyakorolta vallását. A farm, ahol élünk sorozatban olyan értékeket akart megjeleníteni, amelyeket igazán fontosnak tartott: a család és a közösség összetartozása, az egymással való törődés, a közösség megtartó ereje. Mindezek természetes velejárója volt, hogy a keresztyén értékekre nagy hangsúlyt fektetett, hiszen ezek a történet szerinti korban, a XIX. század utolsó harmadában igen fontosak voltak. Így lehetett a sorozat hiteles, és ez felelt meg Michael Landon törekvésének is, hogy az általa fontosnak ítélt értékeket közvetítse. Érdekes tehát, hogy bár ő maga sosem volt keresztyén vallásgyakorló, a sorozatban mégis nagy hangsúllyal jeleníti meg a keresztyén értékeket, és az egyház szerepe is igen fontos.

"Hiszek Istenben, a családban, az emberek közötti igazságban és a szeretet erejében" (I believe in God, family, truth between people, the power of love), vallott minderről.

Hit, vallás, egyház megjelenése a sorozatban

A sorozatban nem egyértelmű, hogy milyen felekezetú Walnut Grove gyülekezete. Alden tiszteletes több faluban is tart istentiszteletet, és a sorozat folyamán egyszer meg is nősül. Mindezek és az ismert életrajzi adatok alapján feltételezhetjük, hogy kongregacionalisták, de valószínűleg szándékosan nincs megnevezve a felekezet, így minél szélesebb kör érezheti magáénak a történetet. A sorozatban elhangzó egyházi énekek sem adnak támpontot, ezek alapján ugyanúgy lehet metodista vagy egyéb protestáns felekezet is. A magyar szinkron további bonyodalmat okoz azzal, hogy Aldent időnként Alden tiszteletesként, időnként Alden atyaként emlegetik, a szertartásra pedig rendszeresen használják (nyilván hibásan, hiszen a katolikus felekezetre semmi jel nem utal) a "mise" szót.

Egyházi énekek a filmsorozatban

Számos alkalommal hallhatunk a sorozatban egyházi énekeket, elsősorban, de nem kizárólag a templomi jelenetekben. A következő énekeket gyűjtöttem a sorozatból:

Bringing in the Sheaves

előfordulás a sorozatban: 4.) Mr. Edwards' homecoming - "Mr. Edwards otthona", 17.) Plague - "A járvány", 32.) Remember me! - "Emlékezzetek rám", 123.)Wilder and Wilder - "Egyre vadabbul", 131.)A portrait of love - "A szeretet képe", 147.)Dark sage - "Fekete tudor", 178.)A child with no name - "A névtelen gyermek" című részben

Sowing in the morning, sowing seeds of kindness,
Sowing in the noontide and the dewy eve;
Waiting for the harvest, and the time of reaping,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.

Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves,
Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.

magyar szöveg: 126. zsoltár:
Akik nagy könnyhullatással
Magot vetnek nagy bánattal,
Aratáskor azok széjjel
Aratnak majd víg örömmel.
Sírva mennek ki a vetésre,
A magot hintik keseregve,
De a jó kévéket aztán
Béhordják nagy vigasságban.

Onward, Christian Soldiers

előfordulás a sorozatban: 16.) Family quarrel - "A családi perpatvar", 44.) Soldier's return - "A katona visszatér", 53.) The bully boys - "Rossz fiúk", 59.) To live with fear - "Együtt a félelemmel", 64.) Castoffs - "Szeretni tudni kell", 118.)The werewolf of Walnut Grove - "Walnut Grove farkasembere", The last farewell - Végső búcsú című részben

Onward, Christian soldiers, marching as to war,
With the cross of Jesus going on before.
Christ, the royal Master, leads against the foe;
Forward into battle see His banners go!

Onward, Christian soldiers, marching as to war,
With the cross of Jesus going on before.

Rock of Ages

előfordulás a sorozatban: 59.) To live with fear - "Együtt a félelemmel", 63.) Gold country - "Aranyország", 96.) Dance with me - "Táncolj velem", 167.)Rage - "Düh" című részben

Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee;
Let the water and the blood,
From Thy wounded side which flowed,
Be of sin the double cure;
Save from wrath and make me pure.

While I draw this fleeting breath,
When mine eyes shall close in death,
When I soar to worlds unknown,
See Thee on Thy judgment throne,
Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee.

magyar szöveg: református Énekeskönyv, 458. dicséret:
Aki értem megnyíltál,
Rejts el ó örök kőszál!
Az a víz s a drága vér,
Melyet ontál a bűnér'
Gyógyír légyen lelkemnek,
Bűntől s vádtól mentsen meg!

Amazing Grace

előfordulás a sorozatban: 96.) Dance with me - "Táncolj velem" című részben

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.

T'was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.

Go Tell it on the Mountain

előfordulás a sorozatban: 139.)Make a joyful noise - "Az ének hatalma" című részben

Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
When I was a siner
I prayed both night and day
I asked my Lord to help me
And he showed me the way. (Why don't you)
Go tell it on the mountain...

He Walks with Me (In The Garden)

előfordulás a sorozatban: 52.) The collection - "A szív szava" című részben

I come to the garden alone
While the dew is still on the roses
And the voice I hear falling on my ear
The son of God discloses.

And he walks with me and he talks with me
And he tells me I am his own
And the joy we share as we tarry there
None other has ever known.

Jesus Loves Me

előfordulás a sorozatban: 78.) Whisper country - "A tanárnő" című részben

Jesus loves me — this I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong —
They are weak, but He is strong.

Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.

Shall We Gather at the River

előfordulás a sorozatban: 168.)The wild boy - "A vad fiú" című részben

Shall we gather at the river,
where bright angel feet have trod,
with its crystal tide forever
flowing by the throne of God?

Yes, we'll gather at the river,
the beautiful, the beautiful river;
gather with the saints at the river
that flows by the throne of God.

Stand by Me

előfordulás a sorozatban: 103.) Mortal mission - "A járvány" című részben

When the storms of life are raging,
Stand by me;
When the storms of life are raging,
Stand by me;
When the world is tossing me
Like a ship upon the sea
Thou Who rulest the wind and the water,
Stand by me.

When my body is wracked with pain
Stand by me;
When my body is wracked with pain
Stand by me;
When my heart is filled with pain
And my eyes are filled with tears
Thou who love and thou who care
Stand by be.

What a Friend We Have in Jesus

előfordulás a sorozatban: 91.) Harriet's happenings - "Harriet rovata" című részben

What a friend we have in Jesus,
All our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry
Everything to God in prayer!
Oh, what peace we often forfeit,
Oh, what needless pain we bear,
All because we do not carry
Everything to God in prayer!

magyar szöveg: MEKDSZ (Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség) énekeskönyve (Erőm és énekem az Úr), 114. ének:
Ó, mily hű barátunk Jézus,
Minden bajban megsegít,
Mily jó elé imádságban
Vinni éltünk ügyeit.
Gyakran nyugtalan a lelkünk,
Tévesek az útjaink,
Mert nem vittük hő imában
Isten elé dolgaink.

Források

The Spirituality of Laura Ingalls Wilder
Vinton School for the Blind - Mary Ingalls Era 1877-1889
Kongregacionalisták
Farmos egyházi énekekkel foglalkozó angol nyelvű fórumtopik
Michael Landon életrajza a Wikipedián
Laura Ingalls Wilder bibliareferenciáinak gyűjteménye
NetHymnal.Org, egyházi énekek szövege