A farm, ahol élünk 100% magyar rajongói honlap - prairie.hu

Idézetek a sorozatból

Idézetek, párbeszédek a sorozatból, amelyek vagy bölcsességük, vagy frappáns voltuk miatt közlésre érdemesek. Többször utólag jegyeztem le a szövegeket, így lehet, hogy eltérnek az eredetitől. Remélem, elnyeri a tetszéseteket és előhoz pár régi emléket...;)
Az újabb idézetekért köszönet Giuliának!

1. évad

1. A harvest of friends - "Ahol barát terem"
Laura: Ez volt életünk legszebb hazatérése! Apa azt mondja, örül, hogy Walnut Grove-ba költöztünk, mert itt olyan termést takarított be, amelyről nem is tudta, hogy elvetette: barátokat szerzett!

2. Country girls - "Falusi lányok"
Laura: Anya! Meddig fog tartani ez a tanulás?
Caroline: Születésünktől fogva tanulunk, Laura. És ha bölcsek vagyunk, akkor sem hagyjuk, amig az Úr magához nem szólit.
Laura: Olyan sokáig?

5. The love of Johnny Johnson - "Johnny Johnson szerelme"
Caroline: Tudod, soha nem növünk fel igazán. Ott él egy kislány minden nőben, ahogy minden kislányban ott él egy nő. És ne félj a fájdalomtól. Az is az élet része. A fájdalomhoz viszonyitjuk a boldogságot, mint a völgyekhez a hegycsúcsokat. Nélkülük a világ egysíkú és unalmas volna.

Caroline: A legnagyobb hiba, amit csak elkövethetsz, ha megpróbálsz megváltozni azért, hogy valaki megszeressen. Hiszen az egyfajta hazugság. A lelke mélyén minden ember megérzi az igazságot és azt, hogy valójában ki milyen.

6. If I should wake before I die - "Ha élőhalott lehetnék"
Laura: Ha a temetésünk az életünkben volna, akkor mindenkitől elbúcsúzhatnánk.

7. Town party, country party - "Boldog születésnapot"
Olga: A nagymamám szerint az emberek arcára van írva, hogy mi van a lelkükben.

13. The award - "A díj"
Mary: Laura, gyere már. Így tényleg elkésünk.
Laura: Keresek valamit.
Mary: Mit?
Laura: Azt nem tudom.
Mary: Hogy kereshetsz valamit, ha nem is tudod mi az a valami?
Laura: Ha megpillantom, tudni fogom.
Mary: Időnként butaságokat fecsegsz. Gyere.
Laura: Jó-jó, megyek már. Néha te is butaságokat fecsegsz ám..
Mary: Például mikor?
Laura: Minden reggel rohansz, hogy beérj az iskolába.
Mary: Szeretem az iskolát.
Laura: Erről van szó. Éppen ez butaság.

Alden atya: A helyes nevelésnek az az alapja, hogy álljuk a szavunkat, akármiről is legyen is szó.

Mary: Apa szerint csak akkor ugorjunk át az akadályon, amikor odaértünk.

2. évad

24. The richest man in Walnut Grove - "A leggazdagabb ember"
Charles: Ami pedig a tisztességes munkát illeti, a világon minden kenyérkereső munka tisztességes, amit az ember legjobb tudása és ereje szerint végez. Isten nem véleltenül így teremtett, hogy izzadjunk. Akkor izzadsz, hogyha dolgozol. Aztán tisztálkodsz és büszke lehetsz magadra. A keményen dolgozó ember szagát csak az nem birja, aki egyebet sem tesz, mint naphosszat sütkérezik.

Charles: Csak azért bánom, hogy elvettelek feleségül, mert újra nem lesz részem abban az örömben, hogy megkérjem a kezed.

25. Four Eyes - "Pápaszem"
Nellie: Willie és én nemsokára gazdagok leszünk, mert tíz centet kapunk minden ötösért és öt centet minden négyesért.
Willie: És nekem csupa négyesem van.
Nellie: Az annyi, mint huszonöt cent. De én nála is többet kapok, mert nekem vannak a legjobb osztályzataim az iskolában.
Laura: Az én apám azt mondja, az osztályozás, az nem minden. A tanulás sokkal fontosabb. A tojásokat is osztályozzák.

30. Haunted house - "A remete"
Charles: Mindenki meghal egyszer. Ez a sorsunk. Ezért olyan fontos dolog a hit.

Charles: Még a hitetlen emberek is Istenhez fohászkodnak, ha nagy bajban vannak.
Laura: Isten a hitetleneket is meghallgatja?
Charles: Hát persze.

32. Remember me - "Emlékezzetek rám!"
Charles: Ha egész életedben attól félsz, hogy valami szörnység fog történni, még annak sem tudsz majd örülni, aminek lehet.

Charles: Aki meghal, nem tűnik el igazán. Emlékeinkben tovább él, mig meg nem halunk.

Azt a négysoros verset, amelyet a történet szerint a haldokló Mrs. Sanderson írt búcsúzóul, valójában Michael Landon írta. A vers később, Landon halála után nagy jelentőségre tett szert, Melissa Gilbert a temetésen is felolvasta, és azóta ez a kis vers összeforrt Michael Landon nevével:

Remember me with smiles and laughter
For that is how I will remember you all.
If you can only rermber me with tears,
Then don't remember me at all.

Derűs szívvel emlékezzetek rám,
Mert én is így emlékezem rátok.
Ha csak könnyeket hozok szemetekbe,
Inkább felejtsetek el.

35. The gift - "A születésnapi ajándék"
Alden atya: Nem az ajándék értéke számit, hanem a szeretet az ember szívében.

37. His father's son - "Alma a fájától"
Charles: Nem fukarkodott ma reggel a tehenünk. Egy hét alatt sem iszunk meg enny tejet. Sajnálnám hagyni, hogy kárba vesszen. Ki kéne találni, hogy mit csináljunk vele.
Laura: Nem tudom, apa, nem tudom. Vajon mit kezdhetnénk a fölösleges tejjel, Mary?
Mary: Hát ez jó kérdés...
Caroline: Miért nem mondjátok ki, hogy szeretnétek egy kis fagylaltot?

Laura: Hol van a szemüveged, Mary?
Mary: Dr. Burke azt mondta, nem kell állandóan hordanom.
Laura (Caroline-nak): Én tudom, Mary mért nem veszi föl a szemüvegét: mert azt akarja, hogy John lássa a gyönyörű kék szemét!

42. For my lady - "Szívem hölgyének"
Laura: Ha együtt van a család, az a legkülönlegesebb ünnep.

43. Going home - "A hazatérés"
Alden atya: Isten nem véd meg minden jó embert a bajtól. Annyit azonban megad, hogy elég erőnk legyen átvészelni a nehéz időket.

Mrs. Smith: Tudod, a Jóisten nem bánja, ha kérsz tőle valamit. Lehet, hogy nem teljesiti, de nem haragszik érte. Azt viszont nem nagyon szereti, ha úgy teszel, mintha másokért imádkoznál, miközben magadra gondolsz.

Mrs. Smith: Mindig adj egy esélyt az ismeretleneknek. Mert ha nem teszed meg, idegenek maradnak.

3. évad

54. I'll ride the wind - "Szelek szárnyán"
(Ez az idézet az egyik személyes kedvencem. A szinkronos verzió meghallgatható a "Hangok" menüpontban.)
(Charles és Caroline az asztalnál beszélgetnek) Charles: Képzeld, mi van Rasmussenékkel!
Caroline: Micsoda?
Charles: Ma hallottam Hanson-tól, hogy elköltöznek keletre.
Mary (a padlásszobából): Eljön valaki John-hoz, hogy megbeszéljék a verseket.
Charles: Ez igazán remek. Legalább nekünk is lesz egy igazi költőnk. Ha ezek tényleg elköltöznek, én azt hiszem, megveszem azt a lovat.
Mary: Mr. Frederick Dearing-nek hívják.
Charles: Kicsodát?
Mary: Azt a szerkesztőt!
Charles: Ó! Igazán remek példány, és legfeljebb hatéves. A pej már úgyis nehezen bírja a munkát.
Mary: Alázatos szolgája, Jeremy Hollis szerkesztő. A pénzt majd betesszük a bankba!
Charles: Nagyszerű! Kíváncsi vagyok, mennyit kérnek érte. (kezd ráeszmélni, hogy Mary miről beszél) Mit mondtál?
Mary: Hogy félretesszük a pénzt.
Mi az, hogy tesszük?
Mary: John és én.
Charles: Mire?
Mary: Házra! Az otthonunkra!
Charles: (Caroline-ra néz meglepetten) Caroline: Hát, miért ne?
Charles: Hát... eszembe sem jutott. Hiszen még csak tizenhárom éves.
Caroline: Charles, én hány éves voltam?
Charles: Az egészen más. Mi nem is gondoltuk komolyan.
Caroline: Tényleg nem?
(érdemes megfigyelni Laura tekintetét a beszélgetés közben, ahogy próbálja visszatartani a nevetést.)

4. évad

64. Castoffs - "Szeretni tudni kell"
Az az ember, aki sokáig magányos, arra vágyik, hogy kelljen valakinek.

Az otthon egy érzés... Amikor tartozol valahova, és kellesz valakinek.

65. Times of change - "Az idők változnak"
Caroline: Nincs fontosabb annál, minthogy azzal legyünk, akit szeretünk.

Charles: A változás nincs mindig a javunkra. Egyetlen dolog van, ami a javunkra szolgál: hogy önmagunk legyünk.

Charles: Ha nem ismered a bú fájdalmát, honnan tudnád, milyen boldognak lenni?

inas (át akarja venni Charles-tól a csomagját, hogy felvigye a szobájába): A poggyásza, uram?
Charles: Persze, hogy az én poggyászom, miért, mit gondolt?
inas: Még egy vidéki...

68. The wolves - "Farkasok"
Harriet: Hát állatorvos maga?
Dr. Baker: Elnézve néhány páciensemet néha már magam sem tudom.

69. The creeper of Walnut Grove - "Tolvaj Walnut Grove-ban"
(Laura csapdát állított a tolvajnak, felfüggesztett az ajtó fölé egy vödör zöld festéket, amely sajnálatos módon Charles fején landolt)
Charles: Most pedig felmész, és olvasod a Szentírást!
Laura: Meddig?
Charles: Amíg a hajam újra barna nem lesz.
Laura: Olyan sokáig...?

Nels: Tudod, Harriet, az a te bajod, hogy magadra veszed a világ bajait.
Harriet: Tudom, Nels, az az én igazi bajom, hogy túl lágy az én szívem.
Nels: Mint a szikla...
Harriet: Mit mondtál?
Nels: Hogy elfogyott a gyufa.

Laura: Apa, megloptak minket.
Charles: Biztos csak valami apróság.
Caroline: Nem szép dolog ilyet mondani az almás pitémről.
Charles: Ha a te almás pitéd, az más. Szörnyű bűntény történt.
Laura: És az ebédem is.
Charles: Jó izlése van.

73.) Here come the brides - "A két menyasszony"
(Miss Beadle és Adam Simms esküvőjén)
Békebíró: Maga ideáll, maga a menyasszony mellé, maga ide, az oldalára...
Mrs. Oleson: Én hova menjek?
Békebíró: Jobb, ha nem mondom...

74.) The boxer - "A bunyós"
Laura: Ötven dollár három percért?
Andy: Fogadok, hogy apám meg tudja verni. Ő a legerősebb Walnut Grove-ban.
Laura: Honnan veszed? Az én apám is erős!
Andy: Nem lehet olyan erős, mint az én apukám. Az én apukám sokkal nagyobb.
Laura: Akkor az én apukám a legerősebb alacsony ember.
Nellie: Kit érdekel? Egy ló erősebb mindkettőjüknél. Talán még okosabb is.
Laura: Kár, hogy azért nem jár ötven dollár, ha valaki téged orrba vág.

77. The rivals - "Riválisok"
pincér: Specialité de la maison: előétel escargot á la Francois, aztán salad nicoise, ennek megkoronázása a boeuf bourguignon, és végül café au lait.
(a házi specialitásunk a Francois-féle csiga, aztán nicoise saláta, ennek megkoronázása a burgundi marhapörkölt, és végül tejes kávé)
Charles (aki nem tud franciául:)): Én kávét is kérek.

Caroline: Másnak akartál látszani, mint aki vagy, és ez nagy csacsiság volt. Szeretnek, ha elfogadod önnmagad. Ennél fontosabb dolog nincs. Legyél csak az, akinek Isten szánt. Rendben? Ő fáradt azon, hogy megalkossa Laura Ingalls-t. Nem nézné jó szemmel, ha te más bőrébe bújnál. A Teremtő Laura Ingalls-t szereti. Akkor te miért nem?

Laura: Apa, elmehetek békászni, ha kész a leckém?
Charles: Miért is ne? Hozz egy pár békalábat!
Jonathan: Nem állna jól neked, Charles!

78. Whisper country - "A tanárnő"
Mary: Isten világa nem félelmetes és utálatos. Hanem szerető és megértő.

80. Be my friend - "Légy a barátom!"
Willie (a fűzőket nézegeti a katalógusban): A cukorkákat nézegettem, véletlen továbblapoztam...
Harriet: Áh... mi köze van a cukornak a fűzőhöz?
Nels: Az, hogy ha valaki nem eszik cukorkát, fűzőre sem lesz szüksége.

83. A most precious gift - "A legszebb ajándék
Laura: Mi olyan nagyszerű a fiúkban?
Andrew: Hát... tudsz tetőt javitani?
Laura: Persze. Te tudsz gyereket szülni?

84. I'll be waving as you drive away - "Integetni fogok utánad"
Charles: Azon tűnődöm, hogy milyen rengeteg időt töltünk el azzal, hogy apró dolgok miatt aggódunk.

5. évad

85. As long as we're together - "Amíg csak együtt vagyunk"
(Harriet a winokai magániskolába akarja beíratni az Oleson gyerekeket)
Nels: Van életbiztosításom. Ha végeznék magammal, ki lehetne fizetni a magániskolát.
Harriet: Ó, Nels... valóban megtennéd értünk?

87. The man inside - "A belső számít"
Caroline: Ha csúfolni tudtál, bocsánatot kérni is tudsz.

92. Fagin - "Fagin"
Laura: Mindig sütök valami különlegeset.
Charles: Igen... Emlékszem az almatortára.
Laura: Nekem senki nem mondta, hogy az érett alma piros, és nem zöld.
Chalres: Meg se pucoltad.
Laura: De mind megetted.
Charles: Ne is mondd. Nyolc szeletet gyűrtem le. Szörnyű volt.
Laura: Köszönöm. Emlékszel, mikor azt játszottuk, hogy én vagyok a feleséged?
Charles: Ki más venne el, főleg miután megkóstolta az almatortádat?

95. Blind journey - "Elvakultan"
Albert (pipával a szájában): Idősebbnek látszom pipával.
Laura: Persze, úgy tízévesnek.
Albert: De hát tízéves vagyok!!

98. Someone please love me - "Valaki kell, hogy szeressen"
Leslie: És honnan szerzi a hitét?
Charles: Onnan, hogy őrülten akarom. Hinni akarok.

Leslie: Egy nő nem lehet boldog, amíg nem érzi magát nőnek.

102. The enchanted cottage - "Az elátkozott ház"
Mary: Ne számíts semmire, ami nem biztos.

6. évad

116. Crossed connections - "Félrekapcsolások"
Harriet: Nem én voltam házas kétszer!
Nels: Persze... ki lett volna olyan ökör, hogy elvegyen?

118. The werewolf of Walnut Grove - "Walnut Grove farkasembere"
(Bart Slater és Albert verekedett, és Almanzo választotta szét őket.)
Laura: Hát nem csodálatos ez a Manly? Megmentett minket.
Albert: Nekem nem volt rá szükségem.
Laura: Persze, hogy nem. Addig ütötted volna az öklét a szemeddel, amíg elsírja magát!

Eliza Jane Wilder: Bocsánatot kérek az iskolatanács nevében, amelyet meg tudott vesztegetni egy gazdag bolond.
Bartholomew Slater: Ne beszéljen így az apámról!
Eliza Jane Wilder: Honnan tudod, hogy az apádról van szó? A gazdag árulta el, vagy a bolond?

121. Silent promises - "Néma fogadalmak"
Harriet (Daniel Page-ről, a siket fiúról): Láttál már ilyen fura dolgot életedben? Milyen idegesítő, ahogy az ujjaival hadonászik.
Nels: Szerintem csodás, hogy tud kommunikálni.
Harriet: Szerintem ez nem természetes. Egek, ha az Isten azt akarná, hogy kézzel beszéljek, nem adott volna szájat.
Nels: Néha még Isten is téved. :)

124. Second spring - "A legszebb férfikor"
Harriet: Ne felejtsd el, hogy a nyelv a sütőben van!
Nels: Bár a tiéd sülne ott!

Nels: Istenem, szabadíts meg a családomtól és a többi bolondtól!
Harriet: Most kiről beszélsz?
Nels: Azt hittem, egyértelmű.

(Charles elfelejtette a házassági évfordulójukat és most ajándékot hoz engesztelésképpen)
Caroline: Elkölthetted volna valami praktikus dologra is! Amire szükséged van!
Charles: Nincs semmire szükségem.
Caroline: Dehogynem. Egy naptárra, hogy bejelölhesd az évfordulónkat!

125. Sweet sixteen - "Drága tizenhat éves"
Laura: Kösz, hogy elhoztál. Nem kellett volna fáradnod.
Almanzo: Á, nem volt fáradság. Tulajdonképpen már régóta vártam egy ilyen alkalmat.
Laura: Tényleg?
Almanzo: Persze, így megmozgathattam a lovaimat.
(Laura fülig szerelmes Almanzóba, aki még nem vette észre benne a NŐ-t...:))

126. He loves me, he loves me not - "Szeret, nem szeret"
(A Vakok Iskolájának rendbehozásáról beszélgetve)
Dr. Baker: Kalapáccsal és fűrésszel nem bánok túl jól.
Jonathan: A betegei nem ezt mondják...

Nels: Mennyi idő kell, hogy mindezt megtanulja?
Percival: Az a lányától függ.
Nels: Az túl sok.

Almanzo (a lánykérést próbálja felvezetni a nyilvánvalóan ünnepi asztalnál): Én igazán keményen dolgozom.
Charles: Én is, de ezért Caroline általában nem készít ünnepi vacsorát.

7. évad

127. Laura Ingalls Wilder - "Laura Ingalls Wilder"
Charles (Almanzo-nak): Tudod, mit jelent optimistának lenni? Nem beszélni a körülöttünk levő rosszról...

Eliza Jane Wilder: Willie, el is felejtettem, hogy a sarokban állsz.
Willie: Pedig mindig itt vagyok.

Eliza Jane: Szólítson a keresztnevemen.
Harve: Örömmel teszem.
Eliza Jane: Jó.
Harve: Persze könnyebb dolgom lenne, ha tudnám a keresztnevét.

132. Divorce, Walnut Grove style - "Válás Walnut Grove-ban"
Almanzo: Ha Brenda Sue-ra féltékeny vagy, akkor hülye vagy, oltári hülye!
Laura: Akkor ahhoz is hülye leszek, hogy vacsorát készítsek!

(Laura egy fecnit talál a következő felirattal: "Egyetlen szerelmem, Brenda Sue")
Almanzo: Föl szoktam jegyezni a fontos dolgokat, nehogy elfelejtsem.
Laura: Igen? És azt is fölírtad, hogy "Laurát már nem szeretem"?
(valójában Brenda Sue énekének a címe volt az "Egyetlen szerelmem"...)

133. Dearest Albert, I'll miss you - "Kedves Albert!"
kalauz a vonaton (Charles-nak mondja Albert-ről, akit a rakodótérben talált): Az apjuk veri őket, így nem csoda, hogy a városba akarnak menekülni. Az kéne, hogy értesítsem az apját. Persze lehet, hogy ott fekszik az egyik kocsma körüli árokban... :):)

135. To see the light - "Látni a fényt"
Harriet: Nem vagyok kövér, csak erős csontozatú!
Percival: Erről nehéz lesz meggyőződni, mert a csontjai mélyen a felszín alatt rejtőznek.

137. Come, let us reason together - "Vitassuk meg együtt"
Nels (az unokáiról): Rám hasonlít... mindkettő.
Harriet: Hát, egyiknek sincs túl sok haja... :)

140. Goodbye, Mrs. Wilder - "Isten vele, Mrs. Wilder"
(Harriet új tanítóként egyenruhát ír elő a diákoknak, Albert azonban a fekete zokni helyett szénnel keni be a lába szárát)
Albert: Ha lenne fehér festékem, nem kellene hordanom ezt a vacak inget!

141. Sylvia - "Sylvia"
Albert: Nem érdekel, mit gondolnak mások, amíg tudom, hogy igazam van.

(A fiúk Sylviát készülnek meglesni, Nels érdeklődik, hogy hová mennek)
Willie: Nagyon fontos házi feladatot kaptunk.
Nels: És mi lenne az?
Willie: Természetmegfigyelés.
Nels: Remélem, valami érdekeset fogtok látni.
Willie: Én is... :)

143. I do, again - "Másodszor is igen"
(Úgy tudják, hogy Caroline kisbabát vár)
Alden atya: Charles, ismeri azt a részt a Bibliából: "menj és népesítsd be a földet"? Azért nem kell szó szerint venni.

8. évad

145. The reincarnation of Nellie - "Nellie reinkarnációja"
Nels: Nancy nagyon rosszul viselkedett.
Harriet: Rendben, ma este nem kap csokit.
Nels: Ez a büntetés?
Harriet: Szerinted is túlzás?

Cassandra (imádkozik a vacsoránál): Uram, biztosan tudod, hogy jött egy új lány az iskolába, a neve Nancy. Segíts neki, hogy megváltozhasson! Tudom, nem lesz könnyű, ezért Uram, ha nem sikerül, tedd, amit jónak látsz!

Harriet (Nellie-ről): Ő olyan volt...
Nels: Leigázó!
Harriet: Tessék?
Nels: Azt mondtam, megigéző! Megigézett a zongorajátéka...

Nancy: Gyűlöllek, tudod?
Willie: Persze, de nem zavar. Van egy nővérem is.

161. A promise to keep - "Az ígéret szép szó"
Laura: Bármit leplezek is el, van valaki, aki úgyis mindig látja.

163. He was only twelve - "Tizenkettedik születésnap"
Charles: Miért van rá szó, ha nem is létezik a csoda?

9. évad

164. Times are changing - "Változnak az idők"
Alden atya: Ha elveszítünk valakit, gyászolunk. De csak magunk miatt tesszük, mert hiányzik nekünk.

Jenny (Nancy-ről): Ha azt mondják neki, szép a masnid, a válasz: hát lehet is, huszonöt centbe került!

165. Welcome to Olesonville - "Üdvözöljük Olesonville-ben"
(Laura ötlete: Almanzo induljon a polgármester-választáson)
Almanzo: Tudod, mit fogok én vezetni? A földemen az ökör szarvát!

Harriet: Tíz óra után nem kéne engedni, hogy kocsiva hajtsanak.
Nels: Én csak a rikácsolásodat hallom.
Harriet: Törvénybe kellene foglalni.
Nels: Tényleg jó ötlet lenne... :)

168. The wild boy - "A vad fiú"
Nancy (Jenny-nek Matthew-ról): Ez egy disznó! Hogy ülhetsz ilyen mellett??
Jenny: Hát, melletted is ültem már.

Isaiah mondja Matthew-ról:
-Úgy lehet megérteni, mint a könyökünkkel megvakarni a fülünket.
-Le kell kötöznöm a kezeit, hogy csöndben maradjon.

177. Home again - "Újra otthon"
(Harriet gyanúsnak találja, hogy Caroline nem jött Charles-szal)
Harriet: Nem gondolod, hogy ha nélkülem mennél Chicagóba, megütköznének rajta?
Nels: Csak, ha visszajönnék!

Mr. Edwards (Albertről): Kölkök... egyszer megfiatalodsz tőlük, máskor belevénülsz, mint a föld.

Mr. Edwards: Vigyázz, mit csinálsz azzal a fűrésszel, vagy könyékkel fogsz orrot túrni!

Dr. Baker: Hogy van, John?
John Carter: Sajnos, doki, jól.

178. A child with no name - "A névtelen gyermek"
Harriet (Dr. Bakerről): És még szamarat is gyógyít!
?: Igaza van, magát és az öszvért.

Isaiah: Maga olyan, mintha sziklafalnak beszélnék!
Harriet: Mit mondott?
Isaiah: Hallotta!